Pred vama su Uslovi korišćenja našeg webshopa. Molimo vas da ih pažljivo pročitate i imate ih u vidu prilikom porudžbine. Na taj način se štite prava svih učesnika od eventualnih zloupotreba u procesu kupoprodaje.

  1. Adresa na kojoj posluje Jato doo je Radomira Raše Radujkova 1a/211, Novi Sad. Kontakt podaci su 063/1701102, jatonovisad@pticesrbije.rs
  2. Kupovinu mogu realizovati samo lica starija od 18 godina na teritoriji Republike Srbije.
  3. Kupac je dužan da pri kreiranju naloga navede tačne podatke. JATO DOO zadržava pravo da izvrši proveru validnosti navedenih podataka.
  4. JATO DOO se obavezuje da će sve lične podatke korisnika i kupaca čuvati u strogoj tajnosti i da ih ni na koji način neće zloupotrebiti. (više o Politici privatnosti OVDE)
  5. Sva prezentovana roba ne mora biti dostupna u svakom trenutku. Ukoliko neki artikal trenutno nije dostupan, a ponuđen je u prodavnici, JATO DOO će o tome obavestiti kupca.
  6. Kupac je dužan da naručenu robu primi lično ili da ovlasti drugu osobu da je primi u njegovo ime. Ovlašćeni primalac to potvrđuje svojim podacima prilikom preuzimanja robe.
  7. JATO DOO se obavezuje da poručene proizvode isporuči ispravne.
  8. Prilikom preuzimanja robe kupac treba da proveri da li sadržaj pošiljke odgovara narudžbini i da eventualno nije došlo do oštećenja tokom dostave. Reklamacija te vrste mora se odmah uložiti donosiocu (kuriru) na licu mesta!
  9. Kupac ima pravo da odustane od ugovora kupovine na daljinu u roku od 14 dana, bez navođenja razloga ili dodatnih troškova, osim troškova kako je to navedeno u članu 33 i 34 Zakona o zaštiti potrošača.
  10. Izuzev gore navedenih obaveza, JATO DOO ne može biti odgovorno za direktnu, indirektnu, posebnu, slučajnu ili posledičnu štetu.

JATO DOO može revidirati Uslove korišćenja bilo kada ažuriranjem ove stranice i neće biti odgovorno za moguće posledice proizašle iz takvih promena. Eventualne promene stupiće na snagu objavljivanjem na ovoj stranici, kao i slanjem e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

Ukoliko ne prihvatate uslove korišćenja, molimo Vas da ne koristite internet prodavnicu!