Jato d.o.o. kao deo Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, uz bogato iskustvo i neiscrpno znanje svojih zaposlenih i spoljnih saradnika, pruža usluge stručnih i obrazovnih sadržaja i radionica, sledećeg tipa:
– Davanje saveta i preporuka za očuvanje prirode tokom planiranja i izvođenja infrastrukturnih i razvojnih projekata;
– Planiranje i sprovođenje mera aktivne zaštite vrsta, staništa i područja;
– Procena ekološkog stanja područja na osnovu biološke raznolikosti;
– Monitoring populacija flore i faune;
– Markiranje ptica ornitološkim prstenovima;
– Izrada planova upravljanja zaštićenih područja;
– Pisanje predloga projekata za domaće i strane donatore;
– Obuka za planiranje i sprovođenje eko-turističke ponude;
– Obuka za raspoznavanje divljih ptica;
– Pisanje, dizajniranje i priprema za štampu stručnih i popularnih publikacija;
– Izrada informativnih tabli;

Takođe, Jato d.o.o. je mogućnosti da za Vas i Vašu kompaniju organizuje zabavne i obrazovne sadržaje kao što su:
– Izleti u prirodu uz vodiče;
– Posmatranje ptica (Birdwatching);
– Team building događaji u prirodi.

Recite nam šta Vam je potrebno i zajedno ćemo doći do najboljeg rešenja.

Jato d.o.o.